ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตู้แอมป์ 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีทิมปานี จำนวน 1 ชุด และเครื่องดนตรีมาริมบา จำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานปรับปรุงอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ 1 รายการ 12 มี.ค. 2558
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบัส 41-7060 กทม. จำนวน 1 งาน 30 พ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนักออกแบบแห่งปี 2567 (Designer of the Year) 23 พ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ประจำปี 2566 (SILPA 2023: Creative Work Exhibition) 19 ก.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ประจำปี 2566 (SILPA 2023: Creative Work Exhibition) 19 ก.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนักออกแบบแห่งปี 2566 (Designer of the Year 2023) 06 ก.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28 ส.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 23 ส.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ติดตั้งโครงเหล็กแขวนรางและติดตั้งบานกั้นพื้นที่ ล้อเดี่ยว แบ่ง 4 บาน จำนวน 1 งาน 26 ก.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเปลี่ยนและติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกใสและงานกรุวัสดุซับเสียง จำนวน 1 งาน 04 ก.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดปั๊มน้ำดีและปั๊มน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 04 ก.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ซื้อวัสดุการศึกษา (ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน) จำนวน 14 รายการ 30 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์และย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศพร้อมเดิน ระบบใหม่ จำนวน 1 งาน 22 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์มูลค่าต่่าว่าเกณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ 16 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์มูลค่าต่่า-คอมพิวเตอร์จ่านวน 4 รายการ 16 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบใส่สารละลายเมือก จำนวน 1 งาน 07 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการกระดานวาดภาพแบบมีจอภาพแสดงผลในตัว ขนาดจอ 22 นิ้ว 07 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน 06 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 53 ค่าบริการพื้นที่ 01 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 53 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จัดทำโครงเหล็กกล่อง 01 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องตัดอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง 08 พ.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกจากนั่งยองเป็นนั่งราบ จำนวน 1 งาน 25 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมงานไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน 20 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณระบบเครื่อข่ายเน็ตเวิร์คฯ จำนวน 1 งาน 23 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าชำรุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน 21 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ-คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ 21 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ จำนวน 1 งาน 09 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง 27 ธ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์แป้นหมุนไฟฟ้า จำนวน 9 ตัว 27 ธ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาติดตั้งเฟรมอลูมิเนียมสีขาวและกระจกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 07 ต.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมปลี่ยนและเดินสายไฟฟ้า โดยวิธีเจาะจง 07 ต.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างทาสี ผนังภายใน ผนังภายนอก และทาสีฝ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2565 19 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ 16 มิ.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมลิฟต์ 31 พ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอฯ 30 พ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลางโครงการจ้างงานปูตัวหนอน(ลานกลุ่ม) 29 เม.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมางานเดินสายโทรศัพท์ระบบภายในและภายนอก 03 ก.พ. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2318 รายการ แสดงข้อมูลที่  451 ถึง  500

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]