คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
เลขที่ประกาศ
ชื่อโครงการ
ประกาศเมื่อ
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 25 ก.ย. 2563
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางนอกอาคาร พื้นที่อาคารศูนย์รวม 3 ห้องน้ำส่วนกลางข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2563
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ก.ย. 2563
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2563
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตู้ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 2563
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 2563
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (พื้นที่ชั้น 1-ชั้น 4) 25 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 18 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 17 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 17 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างทำแหวนที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 26 ส.ค. 2562
กองกลาง - งานจ้างสร้างผลงานประติมากรรมเชื่อมโลหะชื่อ "กลางวัน" มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 พ.ค. 2562
กองกลาง 2/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
กองกลาง 1/2562 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
กองคลัง - งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 10 ก.ย. 2563
กองคลัง - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2563
กองคลัง - งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีคัดเลือก 4 มี.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP 7 มี.ค. 2562
กองคลัง - งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 24 พ.ค. 2561
กองคลัง - งานจ้างบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปิดโล่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 26 ม.ค. 2561
กองคลัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) 3 ม.ค. 2561
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็นเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 31 ส.ค. 2564
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 11-14 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 30 ส.ค. 2564
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 11-14 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2564
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 11 ส.ค. 2564
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างการติดตั้งลิฟต์โดยสารภายในอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 6 ส.ค. 2564
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2563
กองงานวิทยาเขต ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน และรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ค. 2563
กองงานวิทยาเขต ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางลานอเนกประสงค์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการห้องพัก TYPE A อาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2562
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
กองงานวิทยาเขต 1/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 11 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 6-9 และชั้นที่ 15 24 ก.ย. 2561
กองงานวิทยาเขต จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าในบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 30 ส.ค. 2561
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร ปี 2560 24 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา ศธ 6803.5(6)/720 งานจ้างตกแต่งภายใน โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 8 มี.ค. 2562
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2562
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2561
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 25 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2561
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 542
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่และห้องน้ำ จำนวน 6 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 28 ก.ย. 2561
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 24 พ.ค. 2561
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 2 พ.ค. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 343 รายการ แสดงข้อมูลที่  1 ถึง  50

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7]