ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

เอกสารประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (e-bidding) : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
เลขที่ประกาศ
ชื่อโครงการ
ประกาศเมื่อ
กองกลาง 2/2565 งานจ้างทำรักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ประจำปี 2566 31 ส.ค. 2565
กองกลาง 1/2566 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ประจำปี 2566 31 ส.ค. 2565
กองกลาง 3/2565 งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2566 31 ส.ค. 2565
กองกลาง 3/2563 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 05 ก.ย. 2562
กองกลาง 4/2563 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 05 ก.ย. 2562
กองกลาง 1/2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 04 ก.ย. 2562
กองกลาง 2/2563 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 04 ก.ย. 2562
กองกลาง 4/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 ก.ย. 2561
กองกลาง 3/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 10 ก.ย. 2561
กองกลาง 1/2562 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 10 ก.ย. 2561
กองกลาง 2/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 10 ก.ย. 2561
กองคลัง 8/2566 งานก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 28 ส.ค. 2566
กองคลัง 7/2566 งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ พื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 08 ส.ค. 2566
กองคลัง 6/2566 งานจ้างผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ค. 2566
กองคลัง 10/2565 งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 01 ก.ย. 2565
กองคลัง 9/2565 งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ส.ค. 2565
กองคลัง 7/2565 งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เม.ย. 2565
กองคลัง 5/2563 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563
กองคลัง 5/2562 งานจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมและนันทนาการ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.พ. 2562
กองงานวิทยาเขต ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยบุคลากร ประเภทบ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 10 พ.ย. 2565
กองงานวิทยาเขต ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายสินค้าในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 09 พ.ค. 2565
กองงานวิทยาเขต 5/2563 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางลานอเนกประสงค์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต 2/2563 จ้างปรับปรุงฐานรากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เม.ย. 2563
กองงานวิทยาเขต 6/2562 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา และพื้นที่รอบอาคาร จำนวน 1 งาน 26 ส.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 5/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการห้องพัก TYPE A. อาคารอเนกประสงค์ 28 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 4/2562 ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) 25 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 3/2562 ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) 25 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต 2/2562 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 27 ก.พ. 2562
กองงานวิทยาเขต 1/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า 25 ก.พ. 2562
กองบริการการศึกษา 2/2563 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขาวดำ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด 20 เม.ย. 2563
กองบริการการศึกษา 1/2563 ซื้อเครื่องพิมพืดิจิตอลขาวดำ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 27 ก.พ. 2563
กองบริการการศึกษา 2/2562 จัดซื้อดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 17 ธ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา 1/2562 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พ.ย. 2561
กองบริการการศึกษา 6/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา 3/2561 เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 1 ปี 05 มี.ค. 2561
กองบริการการศึกษา 1/2560 งานจ้างปรับปรุงอาคารอธิการ 2 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 06 ม.ค. 2560
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 7/2563 งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เม.ย. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 6/2562 งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม 01 มี.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1/2562 ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 26 ก.พ. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 3/2561 ชุดปฏิบัติการเทคนิคสื่อผสม 04 เม.ย. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เปียโนไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง 22 ม.ค. 2562
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงติดตั้งห้องบรรยาย 210,202 และ 310 22 ม.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ 04/2561 ประกาศ เรื่องการประกวดราคา เครื่องตัดพับเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ 03/2561 ประกาศ เรื่องการประกวดราคา เครื่องไสไม้ 2 หน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธ.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ 02/2561 ประกาศ เรื่องการประกวดราคา ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
คณะมัณฑนศิลป์ 01/2561 ประกาศ เรื่องการประกวดราคา เครื่องขัดหน้ากว้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธ.ค. 2560
คณะวิทยาการจัดการ วก.1/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 07 เม.ย. 2563
คณะวิทยาการจัดการ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม และห้องเอนกประสงค์ สำหรับวิทยาเขต เมืองทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ 7/2566 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ 9/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 88 เครื่อง 31 ต.ค. 2566

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ แสดงข้อมูลที่  1 ถึง  50

หน้าที่ : [1][2][3][4]