ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
เลขที่ประกาศ
ชื่อโครงการ
ประกาศเมื่อ
กองกลาง - จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีงบประมาณ 2567 26 ก.ย. 2566
กองกลาง - จ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ปีงบประมาณ 2567 26 ก.ย. 2566
กองกลาง - จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus ประจำปีงบประมาณ 2567 01 ก.ย. 2566
กองกลาง - จ้างทำเครื่องหมายเกียรติคุณ (โล่โม้) ให้แกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปี 2566 25 ส.ค. 2566
กองกลาง - งานจ้างทำของที่ระลึก(แหวน)ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ กรือถึงแก่กรรม 2566 25 ส.ค. 2566
กองกลาง - งานจัดจ้างทำเข็มวิทยะฐานะมหาวิทยาลัยศิลปากร 08 ธ.ค. 2565
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 ก.ย. 2565
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus 21 ก.ย. 2565
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 21 ก.ย. 2565
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปี 2566 15 ก.ย. 2565
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ประจำปี 2566 15 ก.ย. 2565
กองกลาง - งานจ้างทำรักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ประจำปี 2566 15 ก.ย. 2565
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (พื้นที่ชั้น 1-ชั้น 4) 25 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 18 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 17 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 17 ก.ย. 2562
กองกลาง - งานจ้างทำแหวนที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 26 ส.ค. 2562
กองกลาง - งานจ้างสร้างผลงานประติมากรรมเชื่อมโลหะชื่อ "กลางวัน" มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 พ.ค. 2562
กองกลาง 2/2562 งานจ้างรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า - ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
กองกลาง 1/2562 งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
กองคลัง - งานจ้างผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 ก.ค. 2566
กองคลัง - บำรุงรักษาซอฟท์แวร์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทบาลัยศิลปากร (SU-ERP) ประจำปี พ.ศ.2566 07 มี.ค. 2566
กองคลัง - งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 24 พ.ย. 2565
กองคลัง - งานจ้างผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับรอบปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ต.ค. 2565
กองคลัง - งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี 11 ต.ค. 2565
กองคลัง - งานก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565
กองคลัง - งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (อาคารศิลป์ พีระศรี 1) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 25 พ.ค. 2565
กองคลัง - งานจ้างทำประติมากรรมรูปหล่อพระบรมราชานุวสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 02 พ.ค. 2565
กองคลัง - งานจ้างออกแบบและเขียนแบบ งานเพิ่มเติมและปรับปรุงแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 เม.ย. 2565
กองคลัง - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย. 2563
กองคลัง - งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีคัดเลือก 04 มี.ค. 2563
กองคลัง งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP 07 มี.ค. 2562
กองคลัง - งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก งานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 24 พ.ค. 2561
กองคลัง - งานจ้างบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค. 2561
กองคลัง งานจ้างปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย. 2561
กองคลัง งานจ้างออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปิดโล่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 26 ม.ค. 2561
กองคลัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) 03 ม.ค. 2561
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบบริหารจัดการห้องพัก TYPE A อาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2562
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2562
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง (ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2562
กองงานวิทยาเขต 1/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี 11 มี.ค. 2562
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 6-9 และชั้นที่ 15 24 ก.ย. 2561
กองงานวิทยาเขต จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าในบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 30 ส.ค. 2561
กองงานวิทยาเขต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกปริญญาบัตร ปี 2560 24 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา ศธ 6803.5(6)/720 งานจ้างตกแต่งภายใน โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 08 มี.ค. 2562
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2562
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 2561
กองบริการการศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 25 พ.ค. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 342 รายการ แสดงข้อมูลที่  1 ถึง  50

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7]