ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ 26 เม.ย. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องจ่ายกระแสไฟตรงและเครื่องกำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า 23 เม.ย. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนแบบ Interactive Classroom จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดการเดินทางในต่างประเทศ ไป - กลับกรุงเทพฯ - เฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 งาน 09 เม.ย. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดการเดินทางในต่างประเทศ ไป - กลับกรุงเทพฯ - เฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 งาน 09 เม.ย. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) 21 มี.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วฯ 28 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมจำลองและวิเคราะห์ทางด้านคลื่อนฯ 28 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการอบรม TOEIC และจัดทดสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 23 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์และเครื่องดิจิตอลออสซิลโลสโคป 23 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องเลเซอร์กำจัดสนิม 50W 16 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ใช้งานฯ 08 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 08 ก.พ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 31 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 30 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 25 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อตู้อบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉาพเจาะจง 15 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง 12 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง 12 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 12 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบฝึกงานฯ 12 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้า 11 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 08 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2567 26 ธ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างฝึกอบรม ClassroomxTOEIC (VC) ภายใต้โครงการอบรม TOEIC และจัดทดสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 12 ธ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำป้าย 06 ธ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเดินสาย LAN ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 23 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อ (Thermostatically) จำนวน 1 เครื่อง 17 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่า BOD (BOD measurement system) 17 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม 07 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International Conference on Total Art and Science (SICTAS) 2023 สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 03 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดการแสดงดนตรี จำนวน 1 งาน ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International conference on Total Art & Science (SICTAS) 2023 03 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International conference on Total Art & Science (SICTAS) 2023 31 ต.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดงานพิธีเปิด ตามโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International conference on Total Art & Science (SICTAS) 2023 โดยวิธีคัดเลือก 25 ต.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างประสานงานวิทยากร (Plenary และ Keynote Speakers) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International Conference on Total Art and Science (SICTAS) 2023 25 ต.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 ก.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 ก.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ Delta PLC และ Delta HMI 22 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 22 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้องวงจรปิด 22 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างพัฒนาระบบการจัดการภาควิชาและฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดการเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ - ไต้หวัน จำนวน 1 ครั้ง 11 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมห้องแช่แข็งสำเร็จรูป เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมค่าแรงในการติดตั้งและค่าขนส่ง 10 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมห้องแช่แข็งสำเร็จรูป เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมค่าแรงในการติดตั้งและค่าขนส่ง 09 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดลองไอโอที จำนวน 2 ชุด 09 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องจ่ายกระแสไฟตรง 07 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ 07 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 งาน 26 ก.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคอมพิเตอร์ 25 ก.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 18 ก.ค. 2566

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  951 ถึง  1000

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]