ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ยี่ห้อ Dahua รุ่น NVR-5416-16P จำนวน 1 ระบบ 31 มี.ค. 2559
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมลิฟท์อาคารวชิรมงกุฎ 29 มี.ค. 2559
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อแท่นพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ เอชซิ่งเพลส 12 ก.พ. 2559
คณะอักษรศาสตร์ จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ 1 งาน 20 ม.ค. 2559
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ยี่ห้อ DAIKIN รุ่น FH36PUV2S จำนวน 4 เครื่อง 19 ม.ค. 2559
คณะอักษรศาสตร์ ปรับปรุงสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 1 งาน 23 พ.ย. 2558
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น VX420 ความสว่าง 4,500 Ansi Lumens จำนวน 22 เครื่อง 09 พ.ย. 2558
คณะอักษรศาสตร์ กล้องวงจรปิดและระบบสื่อสารภายใน จำนวน 1 ชุด 05 พ.ย. 2558
คณะอักษรศาสตร์ ระบบสื่อสารภายในอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 05 พ.ย. 2558
คณะอักษรศาสตร์ ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารวชิรมงกุฎ 01 ต.ค. 2558
คณะอักษรศาสตร์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดโดยวิธีพิเศษ 24 ก.ย. 2558
คณะอักษรศาสตร์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 1 งาน 11 ก.พ. 2558
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ชั้นที่ 3 จำนวน 1 ชั้น และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ชั้นที่ 4 จำนวน 1 ชั้น 15 ม.ค. 2558
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารชั้นที่ ๓ และครุภัณฑ์ประกอบอาคารชั้นที่ ๔ 10 ธ.ค. 2557
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 28 มี.ค. 2561
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 31 มี.ค. 2559
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนทศ 31 มี.ค. 2558
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์หลักสูครและการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา2557 01 ก.พ. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ 25 เม.ย. 2567
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องตรวจนับจำนวนอนุภาค 11 มี.ค. 2567
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างปรับปรุงทำระบบกันซึมอาคารปฎฺิบัติการควบคุมประเมินคุณภาพและอาคารปาฐอาศรมคณะเภสัชศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องผสมความเร็วสูง 21 พ.ย. 2565
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ(microwave digester) 21 พ.ย. 2565
คณะเภสัชศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด3กระบอกสำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิวเคราะห์ผลขั้นสูง 06 มิ.ย. 2565
คณะเภสัชศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด3กระบอกสำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิวเคราะห์ผลขั้นสูง 06 มิ.ย. 2565
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน"เภสัชศาลา" 17 พ.ค. 2565
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 26 พ.ย. 2564
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 8 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 29 ต.ค. 2564
คณะเภสัชศาสตร์ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนชั้น 8 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ 29 ต.ค. 2564
คณะเภสัชศาสตร์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ,ความชื้นและแสง(Constat Climatic Chamber with Light Quantu Control) 26 ส.ค. 2564
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ Freeze Dryer 21 ส.ค. 2564
คณะเภสัชศาสตร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 28 พ.ค. 2564
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องวัดความหนืด 15 ธ.ค. 2563
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวีียงความเร็วสูง 15 ก.พ. 2563
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 13 ธ.ค. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรับระบบไฟฟ้าอาคาร คณะเภสัชศาสตร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 13 ธ.ค. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ 31 ต.ค. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง 18 มิ.ย. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ระบบเครื่องเสียงประจำห้องประโชติ 2 จำนวน 1 ชุด 15 มิ.ย. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างซ่อมหลังคาส่วนปาฐอาศรม 12 มิ.ย. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ระบบภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 25 เม.ย. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ วัสดุสำนักงาน 11 เม.ย. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมลิฟฑ์โดยสาร ยี่ห้อ มิตซูฯ จำนวน 1 งาน 22 มี.ค. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 อาคาร จำนวน 1 งาน 22 มี.ค. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20 มี.ค. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 26 ก.พ. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16 ก.พ. 2561
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องผสมของเหลวความหนึดสูง 20 ธ.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ตู้ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตุ้ 30 พ.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมา จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการสอนและทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน 30 พ.ย. 2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  1901 ถึง  1950

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]