ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 13 ธ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาจารย์ชาย - หญิง ที่ชำรุด อาคารอักษรศาสตร์2 12 ธ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้อง อ.50-102 ที่ชำรุด อาคาร 50 ปี 06 ธ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารวัชรนาฏยสภา (A4) 01 ธ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (FiberOptic) 20 พ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องกิจกรรมนักศึกษา 20 พ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างเดินสายสัญญาณระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 14 พ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษศาสตร์ 08 พ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุ 07 พ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษศาสตร์ 06 พ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าชำรุด ด้านลิฟต์คู่ อาคารวชิรมงกุฎ 03 พ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ 30 ต.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ ภายในคณะอักษรศาสตร์ 26 ต.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคาร 50 ปี 16 ต.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษศาสตร์ 09 ต.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 24 ส.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 23 ส.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อวัสดุ 22 ส.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งน้ำพุทุ่นลอยสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 18 ส.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16 ส.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 10 ส.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 04 ส.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสปิงเกอร์และเครื่องเติมอากาศ 27 ก.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการปรับปรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารวชิรมงกุฎ 21 ก.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 22 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำห้อง 105 ชั้น1 อาคาร 50 ปี 22 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 19 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซม พื้นห้องเรียนชำรุด ชั้น6 อาคาร 50 ปี 14 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในคณะอักษรศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อชุดมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 12 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าชำรุด ชั้น5 และ ชั้น6 อาคาร 50 ปี 12 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางชำรุด อาคาร 50 ปี 12 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคาร 50 ปี 06 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมผนังและประตูชำรุด ชั้น5 และ ชั้น6 อาคาร 50 ปี 05 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างเดินสายสัญญาณระบบโสตทัศนูปกรณ์ 02 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอและอุปกรณ์ 29 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ 16 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง ชั้น5 อาคาร 50 ปี 12 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น6 อาคาร 50 ปี 10 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า 09 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุ 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ HDMI 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุด ชั้น 4 อาคาร 36 ปี 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ห้อง 105 ชั้น1 อาคาร 50 ปี 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดห้องน้ำหญิงชำรุด ชั้น 5 อาคาร 36 ปี 19 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมห้อง อ.36-101 และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 36 ปี 18 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งระบบสปริงเกอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 11 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 10 เม.ย. 2566

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  1551 ถึง  1600

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]