ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 07 ก.ย. 2561
กองกลาง งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (พื้นที่ชั้น 1-ชั้น 4) 04 ก.ย. 2561
กองกลาง งานจ้างซ่อมรถยนต์บัสทะเบียน 41-5757 24 ส.ค. 2561
กองกลาง จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 10 ก.ค. 2561
กองกลาง งานจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฮง-6170 17 เม.ย. 2561
กองกลาง งานจ้างพิมพ์สูจิบัตร โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ "ผ่านมือถือ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561 04 เม.ย. 2561
กองกลาง งานจ้างเหมาผลิตรายการ "ศิลปแกรม" Silpagram ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ธ.ค. 2560
กองกลาง งานจ้างพิมพ์สูจิบัตร งานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี พ.ศ.2560 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 27 พ.ย. 2560
กองกลาง จัดทำเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 21 พ.ย. 2560
กองกลาง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ ดาดฟ้า ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ต.ค. 2560
กองกลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus 25 ก.ย. 2560
กองกลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้า-ออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 25 ก.ย. 2560
กองกลาง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 25 ก.ย. 2560
กองกลาง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ MIS 20 ก.ย. 2560
กองกลาง งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและระบบบริการการศึกษา 20 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์รวม 1 (หอประชุม) รวมพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบภายนอกอาคารและห้องน้ำเล็ก 10 ห้อง, และพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 19 ก.ย. 2560
กองกลาง ทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตั้งแต่ชั้น G ถึงชั้น 8 รวมถึงดาดฟ้า (ไม่รวมห้องอาหารชั้น 3) 19 ก.ย. 2560
กองกลาง จัดทำเครื่องหมายเกียรติคุณ (โล่ไม้) งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 15 ก.ย. 2560
กองกลาง จัดทำของที่ระลึก (แหวน) งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 15 ก.ย. 2560
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพื้นที่โครงการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา 19 ก.ค. 2567
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาซ่อมแซมหัวเก๋งและอุปกรณ์ภายในรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ 06 มิ.ย. 2567
กองกิจการนักศึกษา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 26 เม.ย. 2567
กองกิจการนักศึกษา งานจ้างปรับปรุงโครงการพัฒนากายภาพพื้นที่ให้บริการนักศึกษา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 27 มี.ค. 2567
กองกิจการนักศึกษา โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน 28 ก.พ. 2567
กองกิจการนักศึกษา งานจ้างปรับปรุงโครงการพัฒนากายภาพพื้นที่ให้บริการนักศึกษา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 26 ม.ค. 2567
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์บริการนักศึกษา SU Service 23 ส.ค. 2566
กองกิจการนักศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบใช้ Wi-Fi ขนาด 64 GB ยี่ห้อ APPLE รุ่น iPad Gen 10 16 ส.ค. 2566
กองกิจการนักศึกษา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร "SU Service" 04 ส.ค. 2566
กองกิจการนักศึกษา ซื้อที่นอนฟองน้ำอัดชนิดแข็งกันเชื้อรา หุ้มด้วยหนังเทียม 04 เม.ย. 2566
กองกิจการนักศึกษา ซื้อที่นอนฟองน้ำอัดชนิดแข็งกันเชื้อรา หุ้มด้วยหนังเทียม 04 เม.ย. 2566
กองกิจการนักศึกษา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานเปิด 2 บานประตู ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 24 ม.ค. 2566
กองกิจการนักศึกษา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 19 ธ.ค. 2565
กองกิจการนักศึกษา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบานเปิด 2 บานประตู ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 09 พ.ค. 2565
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED TV ขนาด 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 17 ธ.ค. 2562
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งเดี่ยว ชนิด 8 ที่นั่ง รุ่น TD 1mm4/8 16 ธ.ค. 2562
กองกิจการนักศึกษา จ้างทำเข็มกลัดทองคำรางวัลทุนภูมิพล 25 ต.ค. 2562
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประชาสัมพันธ์ประเภทดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ 23 เม.ย. 2562
กองกิจการนักศึกษา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 13 เครื่อง 29 มี.ค. 2562
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2562
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักทับแก้ว 3 หอพักเพชรรัตน 3, 4, 6 และพื้นที่รอบอาคารหอพัก 21 พ.ย. 2561
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน - สุวัทนาและพื้นที่รอบอาคาร 28 ก.ย. 2561
กองกิจการนักศึกษา งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำห้องพักหอพักเพชรรัตน 5 02 ส.ค. 2561
กองกิจการนักศึกษา งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำห้องพักหอพักทับแก้ว 3 02 ส.ค. 2561
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน และลานกลางแจ้งเพชรรัตน - สุวัทนา 01 ส.ค. 2561
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน และลานกลางแจ้งเพชรรัตน - สุวัทนา 01 ส.ค. 2561
กองกิจการนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสู่สากล (ศึกษาดูงานต่างประเทศตามนโยบายของท่านอธิการบดี) 25 มิ.ย. 2561
กองกิจการนักศึกษา งานปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า) 04 พ.ค. 2561
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน์ และลานกลางแจ้งเพชรรัตน - สุวัทนา 30 เม.ย. 2561
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหารสระแก้ว โรงอาหารเพชรรัตน และลานกลางแจ้งเพชรรัตน - สุวัทนา 09 ก.พ. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  51 ถึง  100

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]