ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบสำรองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 09 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมห้อง e-Learning Service ชั้น 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเก่า 18 ก.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง 18 ก.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 22 ตัว 15 มิ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) ด้านทิศเหนือ ส่วนที่ชำรุด 01 มิ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 24 พ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ Veeam backup & Replication Enterprise 04 พ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซ่อมแซมพื้นทางเดินอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) 20 เม.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลักษณะ Cloud ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 6 Lic 29 มี.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล Network จำนวน 5 รายการ 24 มี.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 16 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคารศูนย์คอพิวเตอร์ ตึกเก่า และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลส่วนของศูนย์ฯ เพิ่มเติม 14 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน โดยวิธีพิเศษ 06 ก.พ. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีพิเศษ 10 ม.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 23 ธ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟแวร์ระบบบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้งานเว็บแอฟพลิเคชั่น (Access Manager) 23 ธ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement จำนวน 404 หน่วย 08 ธ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสำหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จำนวน 1615 License 15 พ.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) 07 พ.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีโดยใช้เทคโนดลยี Augmented Reality 25 ต.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) ปีงบประมาณ 2560 03 ต.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนกราฟฟิก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 1 ปี (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 21 ก.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกร์รับส่งสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง 8Gb SFP 1 รายการ จำนวน 16 ชิ้น 18 ส.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 2, 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ช่วงทางเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 04 ก.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย (Firewall) 21 มิ.ย. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมห้องน้ำชาย หญิง ชั้น 3,4 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 25 พ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดจ้างซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ 19 พ.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ระบบ 08 ก.พ. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนกราฟฟิก ศูนย์คอมพิวเตอร์ท่าพระ จำนวน 40 ชุด ระยะเวลา 7 เดือน (เริ่ม 1 มีนาคม 2559-30 กันยายน 2559) 08 ก.พ. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี การจัดการระบบเครื่องคอมพิวเเตอร์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคตประกอบด้วยรายการวัสดุจำนวน 3 รายการ 04 ก.พ. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP Cable CAT 6) จำนวน 28 จุด 15 ม.ค. 2559
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์โครงการ Campus Agreement จำนวน 400 หน่วย 23 ธ.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่าย สำหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จำนวน 1500 License 01 ธ.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งและปรับแต่งซอฟต์แวร์ Liferay สำหรับ Web Portal ของมหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างเดินสายสัญญาณระบบ Data Center ตลิ่งชัน 08 ต.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) 01 ต.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการผลิตสื่อการสอนแบบ WWW-จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Dell PowerEdge(TM) M610 และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Extenal Storage) จำนวน 1 งาน 27 ส.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการผลิตสื่อการสอนแบบ WWW-ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (VMware) จำนวน 2 รุ่น 27 ส.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคารศูนย์เรียนรวม 1 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ 27 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ อุปกรณ์ Main Switch จำนวน 1 ตู้ 06 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ อุปกรณ์ Switch 10G สำหรับ Data Center จำนวน 2 ชุด 06 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด 06 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ ตู้ Rack เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด 42U พร้อมระบบทำความเย็น จำนวน 1 ตู้ 06 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและวังท่าพระ ปรับปรุงระบบห้อง Data Center 06 ก.ค. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ Veeam Backup & Replication 12 Liceenses 24 เม.ย. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนกราฟฟิก ศูนย์คอมพิวเตอร์ท่าพระ จำนวน 40 ชุด 26 ก.พ. 2558
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 ระบบ 25 ธ.ค. 2557
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อ RAM สำหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 แถว 18 ธ.ค. 2557

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  2301 ถึง  2350

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]