ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 19 ธ.ค. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 23 พ.ย. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 10 พ.ค. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ Software Google Workspace for Education 09 พ.ค. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 23 ก.พ. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำปากกา 17 ก.พ. 2566
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ 21 พ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 11 พ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างผลิตกระบอกน้ำสแตนเลส 02 พ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 09 มิ.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ 25 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ 12 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ Software Google Workspace for Education 08 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 07 เม.ย. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ 09 ก.พ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 29 ต.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software 16 เม.ย. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ 19 ธ.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างพิมพ์แผ่นพับ(โบว์ชัวร์) 01 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 01 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 01 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 24 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ 17 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อเครื่องดูดสารเคมี 17 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 05 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 02 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำ Powerbank 01 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 24 เม.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 23 เม.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างรื้อถอนและติดตั้งป้ายสติ๊กเกอร์ 19 มี.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างผลิตแผ่นพับ(โบว์ชัวร) 04 ธ.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ 28 พ.ย. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก 27 พ.ย. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างออกแบบพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 8-9 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก 16 ต.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จัดซื้อครุภัณฑ์ 08 ส.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 ก.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 23 พ.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างผลิตแผ่นพับ(โบว์ชัวร์) 19 เม.ย. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software 08 มี.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05 ก.พ. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 22 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาผ่าน Adwords และ Facebook 16 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กับสื่อ Dek-D 15 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 17 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กับโครงการ U-Review 2017 12 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างพิมพ์หนังสือครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 09 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน SUIC's 15th International Conference and Exhibition The Integration of Art, Creativity and Management Silpakorn University International College 19-20 October 2017 05 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างเหมาติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์กั้นนก 05 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software 30 พ.ย. 542

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2478 รายการ แสดงข้อมูลที่  2101 ถึง  2150

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]