ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 13 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสปิงเกอร์ 03 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ห้องเรียน 313 ชั้น3 อาคารวชิรมงกุฎ 03 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ชั้น2 อาคาร 50 ปี 01 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 2-6 อาคาร 50 ปี 01 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 50 ปี 31 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางชำรุด ชั้น3 อาคาร 50 ปี 26 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางห้องประชุมทุติยะวิเศษ 16 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ชั้น3 อาคาร 50 ปี 13 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด 13 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องยางห้องเรียนชำรุด ชั้น 2 อาคาร 50 ปี 11 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายชำรุด ชั้น5 อาคาร 36 ปี 11 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 06 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 06 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อผ้าม่านดรีมเอ้าแบบทึบแสง 06 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชำรุด ชั้น 6 อาคาร 36 ปี 19 ธ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 16 ธ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องเรียน 313 ชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ 09 ธ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นชำรุด 08 ธ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ 01 ธ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ชั้น3 อาคาร 50 ปี 04 พ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 02 พ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุ 01 พ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมหน้าต่างรั่วซึม อาคารวชิรมงกุฎ 01 พ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางชำรุด ชั้น4,5 และ 6 อาคาร 50 ปี 01 พ.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด ชั้น2 อาคาร 50 ปี 25 ต.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อาคาร 50 ปี 18 ต.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคารวัชรนาฏยสภา 17 ต.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุด ชั้น5 อาคาร 50 ปี 17 ต.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 07 ต.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางห้องประชุมทุติยะวิเศษ ชั้น6 อาคาร 36 ปี 07 ต.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 36 ปี และอาคารวชิรมงกุฎ 30 ก.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบปรับปรุงห้องเรียน ประจำอาคารวชิรมงกุฎ 23 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อปั๊ม ยี่ห้อCALPEDA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 23 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบปรับปรุงอาคาร 50 ปี 22 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 50 ปี พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 18 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด 10 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 09 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร 50 ปี 08 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 36 ปี 05 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายแลนด์ชำรุด อาคาร 50 ปี 03 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณและน้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า 03 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ห้อง 401 และ 402 01 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 01 ส.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 21 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งระบบสปิงเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ 12 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 11 ก.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเก้าอี้เลคเชอร์ไฟเบอร์กลาสชำรุด 05 ก.ค. 2565

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 รายการ แสดงข้อมูลที่  1401 ถึง  1450

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]