ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 19 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซม พื้นห้องเรียนชำรุด ชั้น6 อาคาร 50 ปี 14 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในคณะอักษรศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อชุดมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 12 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าชำรุด ชั้น5 และ ชั้น6 อาคาร 50 ปี 12 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางชำรุด อาคาร 50 ปี 12 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคาร 50 ปี 06 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมผนังและประตูชำรุด ชั้น5 และ ชั้น6 อาคาร 50 ปี 05 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างเดินสายสัญญาณระบบโสตทัศนูปกรณ์ 02 มิ.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอและอุปกรณ์ 29 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ 16 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง ชั้น5 อาคาร 50 ปี 12 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้น6 อาคาร 50 ปี 10 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า 09 พ.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุ 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ HDMI 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชำรุด ชั้น 4 อาคาร 36 ปี 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ห้อง 105 ชั้น1 อาคาร 50 ปี 24 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดห้องน้ำหญิงชำรุด ชั้น 5 อาคาร 36 ปี 19 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมห้อง อ.36-101 และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 36 ปี 18 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งระบบสปริงเกอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 11 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 10 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมไฟฟ้าชำรุด ห้องเรียน ชั้น5 อาคาร 50 ปี 10 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคารอักษรศาสตร์ 1 05 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารที่ชำรุด อาคาร 50 ปี 04 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างถ่ายสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ คณะอักษรศาสตร์ 04 เม.ย. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 09 มี.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้อง อ.36-101 และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ 09 มี.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษศาสตร์ 03 มี.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการซ่อมแซมลานทรงพล 03 มี.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคารอักษรศาสตร์ 1 , 2 24 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อจอแสดงผลแบบมอนิเตอร์ 20 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้อง 313 อาคารวชิรมงกุฎ 13 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 13 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสปิงเกอร์ 03 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ห้องเรียน 313 ชั้น3 อาคารวชิรมงกุฎ 03 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ชั้น2 อาคาร 50 ปี 01 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุดห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 2-6 อาคาร 50 ปี 01 ก.พ. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 50 ปี 31 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางชำรุด ชั้น3 อาคาร 50 ปี 26 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางห้องประชุมทุติยะวิเศษ 16 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ชั้น3 อาคาร 50 ปี 13 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด 13 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องยางห้องเรียนชำรุด ชั้น 2 อาคาร 50 ปี 11 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายชำรุด ชั้น5 อาคาร 36 ปี 11 ม.ค. 2566
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 06 ม.ค. 2566

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2439 รายการ แสดงข้อมูลที่  1501 ถึง  1550

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]