ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
กองกิจการนักศึกษา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงเหล็กระเบียงอาคารหอพักเพชรรัต 3 - 4 จำนวน 1 งาน 08 มิ.ย. 2558
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 02 ธ.ค. 2557
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง 03 พ.ย. 2557
กองกิจการนักศึกษา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 03 พ.ย. 2557
กองกิจการนักศึกษา ก่อสร้างสนามกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตประราชวังสนามจันทร์ 07 ส.ค. 2557
กองกิจการนักศึกษา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเพชรรัตน์ - สุวัทนา และพื้นที่รอบอาคาร 30 พ.ย. 542
กองคลัง งานปรับปรุงอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 2) 16 ก.ค. 2567
กองคลัง งานปรับปรุงอาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 01 พ.ค. 2567
กองคลัง งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 29 มี.ค. 2567
กองคลัง งานจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ พื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มี.ค. 2567
กองคลัง จ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาคุณภาพชีวิต ประสบการณ์และความผูกพันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และการศึกษาคุณภาพชีวิต ความเชื่อมั่นและความผูกพันของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 06 มี.ค. 2567
กองคลัง จ้างเหมาจัดทำบูธ โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร Dek-D’s TCAS Fair 2024 01 มี.ค. 2567
กองคลัง จ้างเหมาเช่าบูธจัดกิจกรรม พร้อมแพ็กเกจ โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร Dek-D’s TCAS Fair 2024 01 มี.ค. 2567
กองคลัง งานจ้างผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 25 ม.ค. 2567
กองคลัง สซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SAP) จำนวน 150 ลิขสิทธิ์ (License) 13 ธ.ค. 2566
กองคลัง งานจัดทำของที่ระลึกพรีเมี่ยม องค์พระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ครั้งที่ 2) 04 ธ.ค. 2566
กองคลัง จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาษาไทย) ในโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 23 พ.ย. 2566
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 09 พ.ย. 2566
กองคลัง งานจัดทำของที่ระลึกพรีเมี่ยม องค์พระพิฆเนศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 ต.ค. 2566
กองคลัง จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก 3 รายการ ในโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 02 ต.ค. 2566
กองคลัง จ้างเหมาจัดทำ ปากกา LAMY สกรีนโลโก้ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกล่อง จำนวน 200 ด้าม ในโครงการเสริมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 02 ต.ค. 2566
กองคลัง งานจ้างจัดชุดเครื่องประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพิฆเนศ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ของงานสื่อสารองค์กร 02 ต.ค. 2566
กองคลัง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและบริการการศึกษาฯ 2567 18 ก.ย. 2566
กองคลัง จ้างเหมาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำโพรดักชันเฮาส์ และจัดทำอาร์ตเวิร์ก หนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ส.ค. 2566
กองคลัง งานก่อสร้างศูนย์กิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn International Centre) ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 21 ส.ค. 2566
กองคลัง จัดแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำ พ.ศ. 2566 18 ส.ค. 2566
กองคลัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 16 ส.ค. 2566
กองคลัง จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2566 15 ส.ค. 2566
กองคลัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 10 ส.ค. 2566
กองคลัง งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ พื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 26 ก.ค. 2566
กองคลัง จ้างเหมาติดตั้งและตกแต่งห้องทำงาน ชั้น 8 งานสื่อสารองค์กร 18 ก.ค. 2566
กองคลัง งานสร้างเทวรูปพระพิฆเนศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี 12 ก.ค. 2566
กองคลัง บำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน 01 มิ.ย. 2566
กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายก่าร 24 พ.ค. 2566
กองคลัง เหมาจัดทำแก้ว 3 รายการ ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 04 เม.ย. 2566
กองคลัง ทำเข็มที่ระลึก 80 ปี ในโครงการจัดทำของที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 04 เม.ย. 2566
กองคลัง ดำเนินการและบริหารจัดการกิจกรรม โครงการ “แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร” 20 มี.ค. 2566
กองคลัง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 15 มี.ค. 2566
กองคลัง วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม) จำนวน 1 รายการ 14 ก.พ. 2566
กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 10 ก.พ. 2566
กองคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 10 พ.ย. 2565
กองคลัง จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการ ในโครงการศิลป์สุวรรณภูมิ 20 ต.ค. 2565
กองคลัง จ้างขนย้ายผลงาน โครงการศิลป์สุวรรณภูมิ 10 ต.ค. 2565
กองคลัง บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย Online ฯ 2566 07 ก.ย. 2565
กองคลัง งานจ้างทำความสะอาดศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2566 23 ส.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์อิตาลี กับงานสถาปัตยกรรมไทยและฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Me and The Magic Door “ ในการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2565 17 ส.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาจัดพิมพ์สูจิบัตร การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 500 เล่ 15 ส.ค. 2565
กองคลัง พิมพ์สูจิบัตร โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่18 หัวข้อ “Your Country ,Your Architecture “ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 500 เล่ม 11 ส.ค. 2565
กองคลัง จ้างเหมาจัดพิมพ์สูจิบัตร โครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่18 หัวข้อ “Your Country ,Your Architecture “ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 500 เล่ม 10 ส.ค. 2565
กองคลัง งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10 ส.ค. 2565

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  151 ถึง  200

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]