ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ พร้อมแผ่นกระดานรองเขียน 360 องศา 21 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงห้อง ท.529 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 14 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 12 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซม คอนกรีต ปรับระดับพื้นทางเดินรอบ อาคารปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 งาน 09 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมห้อง Boiler ทำหลังคาคลุมเครื่องคูลลิ่ง 09 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 02 พ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 02 พ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้อง ท.325 07 เม.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้อง ท. 325 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 07 เม.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตะแกรงเหล็กพับได้แบบชุบซิงค์ จำนวน 20 ชุด 16 มี.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งสายดินอาคารปฏิบัติการและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 14 มี.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เก้าอี้เลคเชอร์ 01 มี.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่อง คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 27 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร(โซนวิจัย) 23 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังอาคาร และบริเวณขอบกระจกอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำป้าย 21 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมและตกแต่งห้องประชุม 21 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างปรับปรุงและพัฒนาเวปไซต์ 16 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างดูแลเว็ปไซต์และจัดทำระบบการส่งผลงานทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International Conference on Total Art and Science (SICTAS) 2023 15 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดงานวิ่ง ENTECH RUN 30 YEARS GEAR OF ART จำนวน 1 งาน 13 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ 03 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้อง 139-ท.144-6 พร้อมอุปกรณ์ 20 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี 18 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง 12 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน 08 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพมอเตอร์ชนิดไฟฟ้า 04 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง 04 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง 03 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 28 ธ.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร จำนวน 1 งาน 27 ธ.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างตกแต่งห้องสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี บริเวณชั้น 1 อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 ธ.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องถ่ายภาพาเจล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนที่ชำรุด ชั้นที่-ชั้นที่ 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03 พ.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างติดตั้งระบบกราวด์ ตู้ MDB อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 ต.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม 20 ต.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 03 ต.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร 30 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการตรวจสอบเอกสาร(2) 30 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการตรวจสอบเอกสาร (3) 30 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 23 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2566 18 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดทำชุดประตูกระจกพร้อมประตูมุ้งลวด จำนวน 1 งาน 11 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดทำชุดประตูกระจกพร้อมประตูมุ้งลวด จำนวน 1 งาน 11 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 08 ส.ค. 2565

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  1001 ถึง  1050

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]