ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 30 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง 12 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง 12 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 12 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้า 11 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 08 ม.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2567 26 ธ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างฝึกอบรม ClassroomxTOEIC (VC) ภายใต้โครงการอบรม TOEIC และจัดทดสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 12 ธ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำป้าย 06 ธ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเดินสาย LAN ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 23 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อ (Thermostatically) จำนวน 1 เครื่อง 17 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์เครื่องวัดค่า BOD (BOD measurement system) 17 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International Conference on Total Art and Science (SICTAS) 2023 สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 03 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดการแสดงดนตรี จำนวน 1 งาน ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International conference on Total Art & Science (SICTAS) 2023 03 พ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International conference on Total Art & Science (SICTAS) 2023 31 ต.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดงานพิธีเปิด ตามโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International conference on Total Art & Science (SICTAS) 2023 โดยวิธีคัดเลือก 25 ต.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างประสานงานวิทยากร (Plenary และ Keynote Speakers) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International Conference on Total Art and Science (SICTAS) 2023 25 ต.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 ก.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 ก.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ Delta PLC และ Delta HMI 22 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 22 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้องวงจรปิด 22 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างพัฒนาระบบการจัดการภาควิชาและฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดการเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ - ไต้หวัน จำนวน 1 ครั้ง 11 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมห้องแช่แข็งสำเร็จรูป เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมค่าแรงในการติดตั้งและค่าขนส่ง 10 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมห้องแช่แข็งสำเร็จรูป เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมค่าแรงในการติดตั้งและค่าขนส่ง 09 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดทดลองไอโอที จำนวน 2 ชุด 09 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องจ่ายกระแสไฟตรง 07 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ 07 ส.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 งาน 26 ก.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค่าจ้างเหมาดูแลระบบคอมพิเตอร์ 25 ก.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 18 ก.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ พร้อมแผ่นกระดานรองเขียน 360 องศา 21 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงห้อง ท.529 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 14 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 12 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซม คอนกรีต ปรับระดับพื้นทางเดินรอบ อาคารปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 งาน 09 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมห้อง Boiler ทำหลังคาคลุมเครื่องคูลลิ่ง 09 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 มิ.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 02 พ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 02 พ.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้อง ท.325 07 เม.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ห้อง ท. 325 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 07 เม.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตะแกรงเหล็กพับได้แบบชุบซิงค์ จำนวน 20 ชุด 16 มี.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งสายดินอาคารปฏิบัติการและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 14 มี.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เก้าอี้เลคเชอร์ 01 มี.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่อง คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 27 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร(โซนวิจัย) 23 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังอาคาร และบริเวณขอบกระจกอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำป้าย 21 ก.พ. 2566

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2439 รายการ แสดงข้อมูลที่  901 ถึง  950

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]