ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารระบบอิงค์เจ็ทสีดำ รุ่น FW 1230 จำนวน 1 เครื่อง 18 ก.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น รวม 19 เครื่อง 15 ก.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน 15 ก.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น รวม 19 เครื่อง จำนวน 1 งาน 15 ก.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กระดาษ A4) 18 ส.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 18 ส.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย Wifi จำนวน 2 รายการ 09 ส.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 09 ส.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02 ส.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมเครื่อง FTIR/Themo จำนวน 1 งาน 27 ก.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ชิลเลอร์) ดาดฟ้า จำนวน 1 งาน 18 ก.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18 ก.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ หมึกอิงค์เจ็ท จำนวน 10 หลอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 มิ.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ กล้องสเตอริโอสโคป จำนวน 1 เครื่อง 14 มิ.ย. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จัดซื้อตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวดสำหรับเตรียมยาสเตอไรด์ จำนวน 1 ชุด 26 พ.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จัดซื้อตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวดสำหรับเตรียมยาสเตอไรด์ รุ่น HPI-2 GB-PS2-0 จำนวน ชุด 17 พ.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดินส่วนปาฐอาศรม จำนวน 1 งาน 15 พ.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อชุดปฏิบัติการสร้างสื่อสามมิติสำหรับงานเภสัชกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 28 มี.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS 10 KVA 220v.50Hz) 28 มี.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง และเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 28 มี.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จัดซื้อหลอด Projector จำนวน 12 หลอด 24 มี.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร, ลวดเย็บกระดาษ, กระดาษการ์ดสี) จำนวน 3 รายการ 17 มี.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน 15 มี.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการควบคุมและประเมินคุณภาพ 16 ม.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมและกำจัดสัตว์อาคารปฏิบัติการและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 จำนวน 1 งาน 13 ม.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU) จำนวน 17 เครื่อง 12 ม.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ (สอบตรง รอบ 2/2560 04 ม.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 01 ธ.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อหมึกอิงค์เจ็ท 30 พ.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง 17 พ.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 04 พ.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ 03 พ.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ชิลเลอร์) ดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการและควบคุม 26 ต.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่อง Fluorometer สำหรับวัดปริมาณโปรตีน RNA DNA ในสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง 25 ต.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ การจัดจ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ จำนวน 1 งาน 20 ต.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จัดจ้างผู้นำศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 งาน 03 ต.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ชุดเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเติมไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง 26 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 26 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องโพลาริมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 23 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง 22 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องบรรจุแคปซูล จำนวน 2 เครื่อง 21 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่อง รีแฟรคโตมิเตอร์ (Refractometer) จำนวน 1 เครื่อง 21 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องหาจุดหลอมเหลว จำนวน 1 เครื่อง 21 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง 19 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารเอนกประสงค์ จำนวน 9 เครื่อง 19 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่นและให้กลิ่นหอม จำนวน 119 เครื่อง จำนวน 1 งาน 19 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะเภสัขศาสตร์ จำนวน 1 งาน 16 ก.ย. 2559

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 รายการ แสดงข้อมูลที่  1751 ถึง  1800

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]