ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องตัดอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง 08 พ.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกจากนั่งยองเป็นนั่งราบ จำนวน 1 งาน 25 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมงานไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน 20 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณระบบเครื่อข่ายเน็ตเวิร์คฯ จำนวน 1 งาน 23 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าชำรุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน 21 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ-คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ 21 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ จำนวน 1 งาน 09 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง 27 ธ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์แป้นหมุนไฟฟ้า จำนวน 9 ตัว 27 ธ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาติดตั้งเฟรมอลูมิเนียมสีขาวและกระจกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 07 ต.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมปลี่ยนและเดินสายไฟฟ้า โดยวิธีเจาะจง 07 ต.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างทาสี ผนังภายใน ผนังภายนอก และทาสีฝ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2565 19 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ 16 มิ.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมลิฟต์ 31 พ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอฯ 30 พ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลางโครงการจ้างงานปูตัวหนอน(ลานกลุ่ม) 29 เม.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมางานเดินสายโทรศัพท์ระบบภายในและภายนอก 03 ก.พ. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ 17 ม.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนำเสนอผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ 2019 pacific rim international exhibition 01 ต.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการวิจัยร่วมระหว่าง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบัน Hdemia Santa Giulia, Brescia ประเทศอิตาลี 01 ต.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทำความสะอาด 13 ก.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 05 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 05 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 05 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 24 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 21 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ-ขนส่ง 05 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น 4 และชั้น 6 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 02 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 03 มิ.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น4และ6 22 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 19 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ college of chinese and ASEAN Art Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน 15 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานด้านศิลปนิพนธ์สู่การสร้างสรรค์บุคคลต้นแบบ 08 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานด้านศิลปนิพนธ์สู่การสร้างสรรค์บุคคลต้นแบบ 08 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ kookmin university 23 เม.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น4และ6 11 เม.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น4และ6 28 มี.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น4และ6 26 ก.พ. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ คุรุภัณฑ์ เครื่องรีดไฟฟ้ามอเตอร์ 3 แรง จำนวน 2 เครื่อง โรลลิ่งแชชีน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องดึงลวดติดมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ย. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  551 ถึง  600

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]