ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กระดานไวน์บอร์ด 11 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 06 ก.พ. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบทาสีภายนอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 36 ปี และอาคารอักษรศาสตร์5 31 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผลรวมระบบแสงเลเซอร์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล 24 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกรุผนังห้องเรียน อาคาร 36 ปี 23 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องคณะกรรมการนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 23 ม.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 26 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบท่อส่งน้ำดับเพลิง 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำตาข่ายกันนก อาคารวชิรมงกุฎ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์สำหรับอินเตอร์เน็ต อาคารวัชรนาฏยสภา 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมไฟฟ้า 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องเก็บของด้านหลังอาคารอักษรศาสตร์3 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร 36 ปี 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS ระบบ RTK พร้อมโปรแกรมประมวลผล ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 09 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 08 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการปรับปรุงโครงสร้างฐานรากเสาเข็มและโครงสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารอักษรศาสตร์3 07 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 36 ปี 01 ต.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในคณะอักษรศาสตร์ 11 ก.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องน้ำชาย – หญิง อาคารวชิรนาฏยสภา(A4) 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคาร 36 ปี) 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 36 ปี) 23 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์ อาคาร 36 ปี 20 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมหลังคาลานกิจกรรมด้านหลัง อาคาร 36 ปี 20 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องบรรณาธิการฟ้าอักษร และซ่อมแซมพื้นด้านหน้า อาคาร 36 ปี 16 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคารอักษรศาสตร์ 1) 15 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อาคารวชิรมงกุฎ) 15 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างสำรวจฐานราก อาคารอักษรศาสตร์ 3 13 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชั้น 1-2 อาคารอักษรศาสตร์2 31 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้อง 302 อาคาร 36 ปี 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ เก้าอี้ปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส ขา 5 แฉก ขนาด 50 x 57 x 73 เซ็นติเมตร ที่นั่งเป็นไฟเบอร์กลาสผิวเรียบมัน แกนขาเป็นเหล็กพร้อมเกลียวหมุนปรับระดับ ขาเป็นไนลอนไฟเบอร์ดำ ฉีดขึ้นรูป5แฉก พร้อมลูกล้อ จำนวน 178 ตัว 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคารวัชรมงกุฎ) 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (อาคาร 36 ปี) 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคารอักษรศาสตร์ 2) 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร 36 ปี) 18 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อาคารวชิรมงกุฎ) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(อาคารวัชรนาฏยสภา A4) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้น-ผนังดาดฟ้า อาคารวัชรนาฏยสภา(A4) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่าน (อาคารวัชรนาฏยสภาA4) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (อาคารวัชรนาฏยสภาA4) 12 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องฉายภาพยนตร์ ห้อง 404 อาคาร 50 ปี) 09 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อาคารวัชรนาฏยสภา(A4) 03 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร 36 ปี 03 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าโคมไฟฟ้าและเช็คระบบไฟฟ้า อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 50 ปี 02 ก.ค. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 รายการ แสดงข้อมูลที่  1551 ถึง  1600

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]