ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมและตกแต่งห้องประชุม 21 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างปรับปรุงและพัฒนาเวปไซต์ 16 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างดูแลเว็ปไซต์และจัดทำระบบการส่งผลงานทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Silpakorn International Conference on Total Art and Science (SICTAS) 2023 15 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดงานวิ่ง ENTECH RUN 30 YEARS GEAR OF ART จำนวน 1 งาน 13 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ 03 ก.พ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้อง 139-ท.144-6 พร้อมอุปกรณ์ 20 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี 18 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง 12 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน 08 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพมอเตอร์ชนิดไฟฟ้า 04 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง 04 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง 03 ม.ค. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 28 ธ.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร จำนวน 1 งาน 27 ธ.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างตกแต่งห้องสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี บริเวณชั้น 1 อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 ธ.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องถ่ายภาพาเจล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนที่ชำรุด ชั้นที่-ชั้นที่ 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03 พ.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างติดตั้งระบบกราวด์ ตู้ MDB อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 ต.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม 20 ต.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 03 ต.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร 30 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการตรวจสอบเอกสาร(2) 30 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการตรวจสอบเอกสาร (3) 30 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 23 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ก.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2566 18 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดทำชุดประตูกระจกพร้อมประตูมุ้งลวด จำนวน 1 งาน 11 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดทำชุดประตูกระจกพร้อมประตูมุ้งลวด จำนวน 1 งาน 11 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 08 ส.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบประสิทธฺภาพยานยนต์ จำนวน 1 ชุด 27 ก.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบประสิทภาพยานยนต์ จำนวน 1 ชุด 27 ก.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย 21 ก.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างงานติดตั้งระบบกราวด์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 ก.ค. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง,โทรทัศน์ แอลอีดี จำนวน 2 เครื่อง 21 มิ.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้งานชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15 ชั้น) ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 13 มิ.ย. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องวัดการเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนูู ภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม 09 ก.ย. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างควบคุมงานก่อสร้างงานติดตั้งระบบกันซึม PVC SHEET MEMBRANE บริเวณดาดฟ้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 เม.ย. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง 18 ม.ค. 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องฉายภาพวิชชวลไลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 26 มี.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 17 มี.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานจ้างซ่อมแซมห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิง 20 ก.พ. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 ม.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างจัดทำคู่มือการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่2 03 ม.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้างจัดทำหลักสูตรและสื่อประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่2 16 ธ.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2439 รายการ แสดงข้อมูลที่  951 ถึง  1000

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]