ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ 1718 และ 1719 ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 21 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาตัดเสื้อโปโลสำหรับบุคลากร จำนวน 1 งาน 16 พ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบรายครั้ง เครื่อง LC-ICP-MS รวม PM kit 31 ต.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาเครื่อง NMR Spectrometer 300MHz 10230858 จำนวน 1 งาน 28 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและการบำรุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope FESEM MIRA LMUSN 117-0173 28 ก.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 30 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน จำนวน 2 ตู้ 23 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 เครื่อง 15 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้สุญญากาศ จำนวน 15 เครื่อง 15 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดจุดหลอมเหลวของสารแบบอนาล็อก จำนวน 12 เครื่อง 15 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 5 เครื่อง 11 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 4 เครื่อง 10 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 6 เครื่อง 09 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดถ่ายภาพพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล 09 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเครื่องป้องกันไฟฟ้าตก ไฟฟ้ากระชาก จำนวน 2 รายการ 08 ส.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้อง 4516 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 26 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดฟิลเตอร์พร้อมเลนส์สำหรับกล้องจุลทรรศน์ 18 ก.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 27 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาติดตั้งแผงกั้นเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำและมอเตอร์ของระบบส่งน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 3 รายการ 03 พ.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 7 เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา 22 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี จำนวน 1 ชุด 22 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง 13 มี.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 28 ก.พ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อระบบภาพและเสียงในห้องเรียนของภาควิชาชีววิทยา 21 ก.พ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ๒ และชั้น ๕ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 17 ก.พ. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของสาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังวหัดนครปฐม 31 ม.ค. 2566
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างซ่อมระบบไฟส่องสว่างของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 14 ธ.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ 18 พ.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องจำลองแสงอาทิตย์พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ คุณสมบัติเซลล์แสงอาทิตย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 31 ต.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสอบปริมาณคาร์โบไฮเดรต กรดออร์แกนิคและแอลกอฮอล์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรึกษาเครื่อง Scanning Microscope FESEM MIRA LMU;SN:118-0061 26 ก.ย. 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 1323 (ห้องไววิทย์พุทธารี) 19 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ชุด 08 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมเมนไฟฟ้าชั้น2 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 08 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 08 พ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า (SHAKING INCUBATOR) 22 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ชุด 02 เม.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและโครงสร้างผลึกของสาร จำนวน 1 ชุด 30 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอสารเคมี (FUME HOOD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อระบบการนำเสนอภาพในรูปแบบดิจิทัล ประจำห้อง 5406 28 ก.พ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ม่านม้วนและม้านผ้า 10 ม.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาจัดทำและประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 02 ม.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและการบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ 06 ธ.ค. 2562
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค NetScaler จำนวน 1 ชุด 01 ธ.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2478 รายการ แสดงข้อมูลที่  651 ถึง  700

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]