ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคารวัชรมงกุฎ) 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (อาคาร 36 ปี) 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคารอักษรศาสตร์ 2) 20 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร 36 ปี) 18 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อาคารวชิรมงกุฎ) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(อาคารวัชรนาฏยสภา A4) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้น-ผนังดาดฟ้า อาคารวัชรนาฏยสภา(A4) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่าน (อาคารวัชรนาฏยสภาA4) 17 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (อาคารวัชรนาฏยสภาA4) 12 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องฉายภาพยนตร์ ห้อง 404 อาคาร 50 ปี) 09 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อาคารวัชรนาฏยสภา(A4) 03 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร 36 ปี 03 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าโคมไฟฟ้าและเช็คระบบไฟฟ้า อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 50 ปี 02 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ อาคารวชิรมงกุฎ 02 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ เพื่อใช้งานห้อง 404 อาคาร 50 ปี 02 ก.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 28 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศภายในคณะอักษรศาสตร์ 19 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทำระบบกันซึมพื้นหลังคาห้องเทพยสุววรณอาคาร 36 ปี 09 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบเขียนแบบงานซ่อมแซมตกแต่งภายใน ห้อง อษ 1202 อาคารอักษรศาสตร์ 07 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมปรับภูมิทัศน์หลังอาคารอักษรศาสตร์3 และซ่อมแซมห้องพนักงานขับรถ 06 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ชนิด LED อาคาร 36 ปี 05 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ภายในคณะอักษรศาสตร์ 05 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 04 มิ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 31 พ.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารวชิรมงกุฎและบริเวณด้านข้างระหว่างอาคารวชิรมงกุฎกับอาคาร36 ปี 18 พ.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์อาคารวชิรมงกุฎ 18 พ.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 04 เม.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์อาคารวชิรมงกุฎ 20 มี.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 06 ก.พ. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมห้อง 36-502 อาคาร 36 ปี 31 ม.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเปิด – ปิด ไฟฟ้าอัตโนมัติ 29 ม.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคาทางเดิน 29 ม.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ 09 ม.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องปรับอากาศ 05 ม.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 36 ปี 22 ธ.ค. 2560
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมโคมไฟฟ้าห้องเรียน อาคาร 50 ปี 19 ธ.ค. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน 18 ธ.ค. 2560
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมพื้นคอนกรีตและทำผนังกันดินระหว่างอาคารอักษรศาสตร์1 ไปอาคารอักษรศาสตร์ 2-3 08 ธ.ค. 2560
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตกแต่งซ่อมแซมพื้นที่ด้านข้างอาคารอักษรศาสตร์1 และอาคารอักษรศาสตร์3 06 ธ.ค. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้ครัว เพื่อใช้งานห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารวชิรมงกุฏ 06 ธ.ค. 2560
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตกแต่งซ่อมแซมพื้นที่ด้านข้างอาคารวชิรมงกุฎ และอาคารอักษรศาสตร์3 24 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเสาอาคารอักษรศาสตร์ 1 23 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point)ภายในและภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 15 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 8 ชุด 15 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 15 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ ห้อง 36-502 อาคาร 36 ปี ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 15 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ จ้างตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง อาคารอักษรศาสตร์ 3 09 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมบันไดวนขึ้นชั้น 2 อาคารอักษรศาสตร์ 1 02 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมดาดฟ้าและกันสาดชั้น1 รอบอาคารอักษรศาสตร์1 01 พ.ย. 2560
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุเพื่อทำระบบสัญญาณภาพและระบบสัญญาณเสียงห้องประชุม 409 อาคารวชิรมงกุฏชฎ 24 ต.ค. 2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  1801 ถึง  1850

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]