ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องผสมและเครียมแกรนูลยาชนิดประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 16 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ฐานข้อมูลยา Micromedex จำนวน 1 ขุด 16 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องวัดการซึมผ่านผิวหนัง จำนวน 1 เครื่อง 13 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 4 ชุด 12 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อH5N1 จำนวน 1 งาน 12 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน 12 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาจ้างอาจารย์ชาวค่างประเทศ จำนวน 1 งาน 08 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 เครื่อง 08 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อหมึอิงค์เจ็ท CCN สีดำ 05 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ชิลเลอร์) นำร่องฯ ชั้นดาดฟ้า อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 03 ก.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างซื้อเครื่องบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ ทีพีดีฟิลลิ่ง รุ่นกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 09 ส.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 21 ก.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงไฟแสงสว่างห้องบรรยาย ประโขติ 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน 11 ก.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสารชนิดไดโอดอะเรย์พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิเครื่องดูดปล่อยตัวอย่าง อัตโนมัติฯ จำนวน 1 ขุด 17 มิ.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จัดซื้อเครื่องกำหนดตำแหน่งทดสอบหมวกนิรภัย ยี่ห้อ Hototech รุ่น HT-6015 จำนวน 7 เครื่อง 07 มิ.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะเภสัขศาสตร์เพื่อป้องกันนก จำนวน 1 งาน 24 พ.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงiระเบียงห้องเอกสารอ้างอิง อาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน 23 พ.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครีื่องเตรียมแกรนูลยาชนิดเปียกและแห้ง จำนวน 1 เครื่อง 13 พ.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่น DSE7320 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 03 พ.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกอาคาร อาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน 25 เม.ย. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการวิจัยผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 จำนวน 1 งาน 28 มี.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน 25 มี.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องคอมฯ ประกอบด้วย (เครื่องขยายเสียง, ลำโพง, ไมโครโฟนไร้สาย, ขาตั้งไมโครโฟนตู้เก็บอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด 22 มี.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่อมระบบสัญญาณ internet,Network,Wifi จำนวน 1 งาน 04 มี.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง 01 มี.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 1 งาน 01 มี.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น M311XG จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ NEC รุ่น PA722X จำนวน 1 เครื่อง 29 ก.พ. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อพานาโซนิค จำนวน 7 เครื่อง 26 ก.พ. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 หลอด พร้อมลวดเย็บกระดาษ 25 ก.พ. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงพร้อมตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง จำนวน 104 ถัง จำนวน 1 งาน 25 ก.พ. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง 19 ก.พ. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียศ (แบบตู้ยืน) ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น MDF-U5312 จำนวน 1 เครื่อง 25 ม.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส (แบบตู้ยืน) รุ่น MDF-U5312 ยี่ห้อพานาโซนิค จำนวน 1 เครื่อง 20 ม.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ โครงการจ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบตรงรอบ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน 11 ม.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อหมึกอิงค์เจ็ท CCN สีดำ (S-6701G) และ หมึกอิงค์เจ็ท CCN สีแดง (S-6703G) / หน่วยงาน 05 ม.ค. 2559
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน 01 ธ.ค. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาจัดพิมพ์ข้อสอบเพื่อใช้ในการจัดสอบตรง ปี 2559 (รอบ 1) จำนวน 2 ชุดวิชา หน่วยงาน 13 พ.ย. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ยี่ห้อ HP รุ่น 14-ac101TX(14)Silver จำนวน 30 เครื่อง 05 พ.ย. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องฉายภาพสามมิติวิชวลไลเซอร์ ยี่ห้อ ELMO รุ่น P-10 จำนวน 2 เครื่อง / หน่วยงานเจ้าของโครงการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 30 ต.ค. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ เครื่องทดสอบการละลายของยา จำนวน 1 ชุด 29 ต.ค. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างทาสีกรงเหล็กกันขโมยอาคารคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 ต.ค. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน 19 ต.ค. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดาน อาคารคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ต.ค. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างทาสี อาคารคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 02 ต.ค. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 27 ก.ย. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาเฃ่าเครื่องผลิตเอกสารประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง 24 ก.ย. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 ก.ย. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่นและให้กลิ่นหอม จำนวน 119 เครื่อง 21 ก.ย. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารเอนกประสงค์ จำนวน 9 เครื่อง 21 ก.ย. 2558
คณะเภสัชศาสตร์ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 เครื่อง 21 ก.ย. 2558

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 รายการ แสดงข้อมูลที่  1801 ถึง  1850

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]