ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 07 ก.ย. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการดูแลและบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 07 ก.ย. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 07 ก.ย. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 07 ก.ย. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จัดจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคาร 50 ปี 28 ส.ค. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 20 ส.ค. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่และห้องน้ำ จำนวน 6 รายการ 20 ส.ค. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จัดซื้อรถยนต์ตู้ใช้ในงานราชการส่วนกลาง 07 ส.ค. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ซ่อมแซมรถบัสโดยสาร หมายเลขทะเบียน 40-0698 นฐ. 06 ส.ค. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 06 ก.ค. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ระบบส่องสว่างด้วย Photovoltaic (Solar Cell) จำนวน 1 ระบบ 24 มิ.ย. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ การจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 115/22 เควี ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 1 งาน 14 ม.ค. 2558
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ซื้อระบบเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ) พร้อมติดตั้งโดยวิธีสอบราคา 29 ต.ค. 2557
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 01 ต.ค. 2557
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่และห้องน้ำ จำนวน 6 รายการ 01 ต.ค. 2557
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง 01 ต.ค. 2557
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 01 ต.ค. 2557
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 30 พ.ย. 542
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างล้างบ่อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลโรงผลิตน้ำที่ 2 30 พ.ย. 542
กองบริหารงานวิชาการ งานจัดจ้างทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 11 มี.ค. 2567
กองบริหารงานวิชาการ งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาทางเดิน ด้านหน้าอาคารอธิการ 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 04 มี.ค. 2567
กองบริหารงานวิชาการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง 21 ก.พ. 2567
กองบริหารงานวิชาการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ชั้น 11-14 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 27 ก.ค. 2566
กองบริหารงานวิชาการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ชั้น 11-14 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาจันทร์ 27 ก.ค. 2566
กองบริหารงานวิชาการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขาวดำ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด 20 เม.ย. 2563
กองบริหารงานวิชาการ จ้างจัดทำเว็บไซต์ และเช่าใช้โปรแกรม สำหรับบริหารจัดการการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) พร้อมบุคลากรในการดูแลระบบ 20 ก.พ. 2563
กองบริหารงานวิชาการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ชุด 16 ต.ค. 2561
กองบริหารงานวิชาการ ซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี่สี พร้อมระบบควบคุมการพิมพ์ จำนวน 1 ชุด 30 ส.ค. 2561
กองบริหารงานวิชาการ เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 1 ปี 02 มี.ค. 2561
กองบริหารงานวิชาการ งานปรับปรุงอาคารอธิการ 2 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 17 พ.ย. 2559
กองบริหารงานวิชาการ จัดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14 ส.ค. 2558
กองบริหารงานวิชาการ จ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 24 มิ.ย. 2558
กองบริหารงานวิชาการ ซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลขาวดำ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์ 1 ชุ 30 พ.ย. 542
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาเปลี่ยนสายล่อฟ้าใหม่ ชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ปฏิบัติทัศนศิลป์สิรินธร 05 ก.พ. 2567
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ระบายความร้อนด้วยน้ำ อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 19 ม.ค. 2567
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจิตรกรรมฯ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 09 ม.ค. 2567
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดนางสาวนุชรัตน์ จุลพระทัย 03 ต.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดนางฉวีวรรณ สุภารี 03 ต.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดนางประนอม ขุนสายทอง 03 ต.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดนางชนิกานต์ เตียงนิล 03 ต.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมากำจัดและควบคุมปลวก 02 ต.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาพิมพ์สูจิบัตรและการ์ด การแสดงนิทรรสการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ครั้งท่ 40 22 ส.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ฮิตาชิ 04 ส.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดซื้อครุภัณ์สำนักงาน 14 ก.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลม 23 มิ.ย. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 01 มิ.ย. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ฮิตาชิ อาคารศิลป์พีระศรี 3 จังหวัดนครปฐม 02 พ.ค. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างพิมพ์สูจิบัตรศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา2565 18 เม.ย. 2566
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดรักษาความปรอดภัยอาคารศูนย์ปฏิบัติทัศนศิลป์สิรินธร ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 07 ธ.ค. 2565
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครุภัณฑ์ขาหยั่งเขียนภาพขนาดเล็ก 07 ต.ค. 2565

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2478 รายการ แสดงข้อมูลที่  351 ถึง  400

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]