ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะอักษรศาสตร์ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์3 03 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารอักษรศาสตร์ 1,2 และ 3 21 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำความสะอาดภายนอก-ภายใน ชั้น2-3 อาคาร 50 ปี 12 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 08 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายในและตู้พักสายโทรศัพท์ ชั้น2-4 อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเครื่องไฟร์ปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเดินสายเมนสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ชั้น1-8 อาคาร 50 ปี 10 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารอักษรศาสตร์ 1 2 และ 3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น3 และชั้น3 อาคาร 50 ปี 19 ก.พ. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ หมายเลข3 อาคาร 50 ปี 31 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาจารย์ชายและหญิง ชั้น2 อาคารอักษรศาสตร์2 28 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง 16 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ANSI lumens 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าลิฟต์ อาคาร 50 ปี 09 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร 36 ปี 17 ธ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 16 ธ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ชำรุด อาคาร 50 ปี 13 ธ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ติดตั้งสายสัญาณเครือข่ายและไฟฟ้า ห้องเรียนอาคาร 36 ปี 28 พ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องเรียนและห้องเก็บครุภัณฑ์ 18 พ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ชั้น2-ชั้น6 อาคาร 50 ปี 18 พ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย – หญิง อาคาร 50 ปี 09 ต.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างควบคุมงานโครงการทาสีภายนอกและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 36 ปี และอาคารอักษรศาสตร์5 30 ส.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเปลี่ยนระบบบ่อสูบน้ำ อาคารวชิรมงกุฎ 22 ส.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชั้น5 อาคาร 50 ปี 18 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์และกระดานไวท์บอร์ด) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ชั้น5 อาคาร 50 ปี 12 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ชั้น5 อาคาร 50 ปี 12 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ห้องเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี 01 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์และกระดานไวท์บอร์ด) 01 ก.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและเต้ารับสวิทไฟฟ้า อาคาร 50 ปี 25 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชำรุด ชั้น2-ชั้น6 อาคาร 50 ปี 20 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยาง ชั้น4,5 และชั้น6 อาคาร 50 ปี 20 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ งานจ้างทาสีภายนอกและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 36 ปี และ อาคารอักษรศาสตร์ 5 คณะอักษรศาสตร์ 19 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น2-ชั้น6 อาคาร 36 ปี 18 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ คณะอักษรศาสตร์ 18 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมตกแต่งภายใน ห้อง อษ1202 อาคารอักษรศาสตร์1 คณะอัการศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 04 มิ.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 50 ปี 28 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและหลอดฟ้า ชั้น4,5,6 อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์) 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมผนังห้องน้ำชาย-หญิง และซ่อมแซมทางเดินหน้าห้องน้ำ อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งตาข่ายลวดชุบกัลป์วาไนท์พ่นสีทึบ ชั้น2-6 อาคาร 50 ปี 21 พ.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 09 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ 3 คระอักษรศาสตร์ 03 เม.ย. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 50 ปี 27 มี.ค. 2562
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของ 26 มี.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  1701 ถึง  1750

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]