ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์มูลค่าต่่าว่าเกณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ 16 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์มูลค่าต่่า-คอมพิวเตอร์จ่านวน 4 รายการ 16 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบใส่สารละลายเมือก จำนวน 1 งาน 07 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการกระดานวาดภาพแบบมีจอภาพแสดงผลในตัว ขนาดจอ 22 นิ้ว 07 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน 06 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 53 ค่าบริการพื้นที่ 01 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 53 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จัดทำโครงเหล็กกล่อง 01 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์เครื่องตัดอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง 08 พ.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกจากนั่งยองเป็นนั่งราบ จำนวน 1 งาน 25 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมงานไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน 20 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20 เม.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณระบบเครื่อข่ายเน็ตเวิร์คฯ จำนวน 1 งาน 23 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าชำรุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 งาน 21 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ-คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ 21 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ จำนวน 1 งาน 09 มี.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 22 ก.พ. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง 27 ธ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์แป้นหมุนไฟฟ้า จำนวน 9 ตัว 27 ธ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาติดตั้งเฟรมอลูมิเนียมสีขาวและกระจกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 07 ต.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมปลี่ยนและเดินสายไฟฟ้า โดยวิธีเจาะจง 07 ต.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างทาสี ผนังภายใน ผนังภายนอก และทาสีฝ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2565 19 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ 16 มิ.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมลิฟต์ 31 พ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอฯ 30 พ.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลางโครงการจ้างงานปูตัวหนอน(ลานกลุ่ม) 29 เม.ย. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 03 เม.ย. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมางานเดินสายโทรศัพท์ระบบภายในและภายนอก 03 ก.พ. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ 17 ม.ค. 2563
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนำเสนอผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ 2019 pacific rim international exhibition 01 ต.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการวิจัยร่วมระหว่าง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบัน Hdemia Santa Giulia, Brescia ประเทศอิตาลี 01 ต.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทำความสะอาด 13 ก.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 05 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 05 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 05 ส.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 24 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 21 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ-ขนส่ง 05 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น 4 และชั้น 6 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 02 ก.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ designer og the year 2019 ครั้งที่ 15 03 มิ.ย. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้น4และ6 22 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ การแสดงศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 19 พ.ค. 2562
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ college of chinese and ASEAN Art Chengdu University สาธารณรัฐประชาชนจีน 15 พ.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 รายการ แสดงข้อมูลที่  451 ถึง  500

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]