ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
สำนักหอสมุดกลาง ซื้อระบบกล้องวงจรปิด 10 ม.ค. 2566
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมฐานข้อมูล EndNote ปี 2566 28 ธ.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin 21 ธ.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 21 ธ.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 19 ต.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 18 ต.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง จ้างซ่อมแซมรั้วระเบียงอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 12 ต.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง ค่าจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Sierra) 29 ก.ย. 2565
สำนักหอสมุดกลาง ค่าจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Sierra) 29 ก.ย. 2565
สำนักหอสมุดกลาง ค่าจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Sierra) 29 ก.ย. 2565
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ SURE 01 ก.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24 มี.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง ซื้อระบบยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID 09 มี.ค. 2565
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมแซมระเบียงดาดฟ้า อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 01 มิ.ย. 2563
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 20 พ.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ 1 31 มี.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin จำนวน 1 ระบบ 21 ต.ค. 2562
สำนักหอสมุดกลาง จัดจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหอสมุดจากบริษัท Innovative Interfaces GLOBAL LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสัญญาซื้อขายได้ระบุให้ บริษัท Innovative Interfaces GLOBAL LTD. เป็นผู้ดูแลรักษาระบบดังกล่าว 09 ก.ย. 2562
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมฐานข้อมูล EndNote Yr2019 จำนวน 1 รายการ 17 เม.ย. 2562
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ 26 ต.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นเก็บเอกสาร 26 ต.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมฐานข้อมูล จำนวน 1 รายการ 18 ก.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง จัดจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหอสมุดจากบริษัท Innovative GLOBAL LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสัญญาซื้อขายได้ระบุให้ บริษัท Innovative GLOBAL LTD. เป็นผู้ดูแลรักษาระบบดังกล่าว 21 มิ.ย. 2561
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04 พ.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 17 เม.ย. 2561
สำนักหอสมุดกลาง โครงการหนังสือ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร" 06 มี.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง โครงการหนังสือ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร" 06 มี.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง จัดจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหอสมุดจากบริษัท Innovative GLOBAL LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสัญญาซื้อขายได้ระบุให้ บริษัท Innovative GLOBAL LTD. เป็นผู้ดูแลรักษาระบบดังกล่าว 24 ส.ค. 2560
สำนักหอสมุดกลาง โครงการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก (Artist’s book The Knoeledge Inside-out) (สูจิบัตร หนังสือศิลปิน โปสเตอร์ การ์ดเชิญ) 10 ส.ค. 2560
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อรถยนต์ตู้ใช้ในงานราชการของสำนักหอสมุดกลาง 03 ก.พ. 2560
สำนักหอสมุดกลาง โครงการเว็บไซด์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 21 ธ.ค. 2559
สำนักหอสมุดกลาง ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 15 มิ.ย. 2559
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายนอกอาคารหอสมุดและอาคารหม่อมหลวงปิ่น 23 พ.ค. 2559
สำนักหอสมุดกลาง จ้างออกแบบและเขียนแบบงานปรับปรุงอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 26 เม.ย. 2559
สำนักหอสมุดกลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำผู้ใช้บริการชาย-หญิง ชั้น 2-4 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประจำปี 2558 01 ต.ค. 2557
หอศิลป์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับทำงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง 23 เม.ย. 2567
หอศิลป์ จัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) 23 เม.ย. 2567
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรโครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68 (ระยะที่ 2) ปี 2567 04 ธ.ค. 2566
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 39 (ระยะที่ 2) 27 พ.ย. 2566
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมแซมหลังคาพื้นที่ระเบียงและกันซึมหลังคาอาคารตำหนักกลาง 15 ส.ค. 2566
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรทุนรางวัล "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 2 04 ส.ค. 2566
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมอุปกรณ์และงานแก้ไขระบบไฟฟ้า ตู้แคปแบงค์ (Cap Bank) ของงานระบบไฟฟ้าอาคารงานศิลปกรรมไทยและร่วมสมัย (หอศิลป์) 20 ก.ค. 2566
หอศิลป์ งานจ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า หอศิลป์ 15 ม.ค. 2563
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของลิฟต์ หอศิลป์ 15 ม.ค. 2563
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าจอ Touch Screen Air Cooled Chiller 21 ต.ค. 2562
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 17 ก.ย. 2562
หอศิลป์ งานจ้างพิมพ์สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 05 ก.ย. 2562
หอศิลป์ งานจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ 09 เม.ย. 2562
หอศิลป์ งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ 12 ก.พ. 2562
หอศิลป์ จัดจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 07 ม.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2478 รายการ แสดงข้อมูลที่  2351 ถึง  2400

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]