ปีงบประมาณ

คณะวิชา/หน่วยงาน

 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 27 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 27 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 27 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานจัดทำหลักสูตร โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง WALL TYPE ขนาด 9,212 BTU จำนวน 5 ชุด 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 01 ต.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมิวสิคพลัส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 01 ต.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตู้แอมป์ 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีทิมปานี จำนวน 1 ชุด และเครื่องดนตรีมาริมบา จำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานปรับปรุงอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ 1 รายการ 12 มี.ค. 2558
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ จำนวน 1 งาน 04 ก.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ ้จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศแบบใส่สารละลายเมือก จำนวน 1 งาน 03 ก.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมแซมนน้ำรั่วและทาสีเฉพาะจุด จำนวน 1 งาน 20 มิ.ย. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางศิลปะและการออกแบบระดับทวิภาคี ร่วมมือกับ Accademia di Belle Arti, Santa Giulia, Brescia ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 14 มิ.ย. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ ซื้อวัสดุการศึกษา (ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน) จำนวน 14 รายการ 07 มิ.ย. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร (250 ที่นั่ง) อาคารศิลป์ พีระศรี 3 จำนวน 1 งาน 05 มิ.ย. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์ทางการศึกษา 16 พ.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกนั่งยองเป็นชักโครกหม้อน้ำ ชั้น 4-6 จ้านวน 12 ห้อง อาคารศิลป์พีระศรี3 จ้านวน 1 งาน 01 พ.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพับได้แบบมีล้อเลื่อน ขนาด ก180xล60ส75 ซม. 09 เม.ย. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาทาสีท่อและรางสายไฟ(แดง,เหลือง,น้ำเงิน,ขาว)โดยการเช็คท้าความสะอาดสีเก่าออกด้วยน้ำยา และทาสีใหม่ชั้น 2-7 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 จำนวน 1 งาน 05 เม.ย. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ-ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ 27 มี.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาเช็คโคมไฟทางเดิระเบียง 222 โคม พร้อมเปลี่ยนหลอดไฟ LED ชั้น 2-7 และงานติดตั้งสวิตซ์ไฟหน้าลิฟท์ ชั้น2-4 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 จำนวน 1 งาน 14 มี.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการ ...จ้างเหมาถอดรื้อสุขภัณฑ์ชักโครกฟลัชวาล์ว (แบบนั่งยอง) พร้อมเปลี่ยนเป็นชักโครกแบบหม้อน้้า ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-3 และซ่อมท่อน้้าทิ้งสิ่งปฏิกูลอุดตัน พร้อมดูดสิ่งปฏิกูลในบ่อถังแซท จ้านวน 1 งาน 14 มี.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 05 มี.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างทาสีผนังและฝ้าเพดานภายใน งานทาสีระบบ ห้องเรียน ป.โทและป.เอก 07 ก.พ. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 25 ม.ค. 2567
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาตัดตกแต่งและขุดต่อกอไผ่ พร้อมปูตัวหนอน จำนวน 1 งาน 28 ธ.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกระบบฟลัชวาล์วเป็นชักโครกหม้อน้ำฯ จำนวน 1 งาน 28 ธ.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาทาสีบริเวณอาคารมัณฑนะ 1 จำนวน 1 งาน 28 ธ.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบัส 41-7060 กทม. จำนวน 1 งาน 30 พ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนักออกแบบแห่งปี 2567 (Designer of the Year) 23 พ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ประจำปี 2566 (SILPA 2023: Creative Work Exhibition) 19 ก.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ประจำปี 2566 (SILPA 2023: Creative Work Exhibition) 19 ก.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการนักออกแบบแห่งปี 2566 (Designer of the Year 2023) 06 ก.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28 ส.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 23 ส.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ติดตั้งโครงเหล็กแขวนรางและติดตั้งบานกั้นพื้นที่ ล้อเดี่ยว แบ่ง 4 บาน จำนวน 1 งาน 26 ก.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเปลี่ยนและติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกใสและงานกรุวัสดุซับเสียง จำนวน 1 งาน 04 ก.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดปั๊มน้ำดีและปั๊มน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 04 ก.ค. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ซื้อวัสดุการศึกษา (ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน) จำนวน 14 รายการ 30 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์และย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศพร้อมเดิน ระบบใหม่ จำนวน 1 งาน 22 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์มูลค่าต่่าว่าเกณฑ์-ไฟฟ้าและวิทยุ 16 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์มูลค่าต่่า-คอมพิวเตอร์จ่านวน 4 รายการ 16 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบใส่สารละลายเมือก จำนวน 1 งาน 07 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการกระดานวาดภาพแบบมีจอภาพแสดงผลในตัว ขนาดจอ 22 นิ้ว 07 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน 06 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 53 ค่าบริการพื้นที่ 01 มิ.ย. 2566
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 53 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จัดทำโครงเหล็กกล่อง 01 มิ.ย. 2566

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2543 รายการ แสดงข้อมูลที่  501 ถึง  550

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51]